Агенцията по заетостта отчете 6.2% безработица

Средномесечният брой на безработните през миналата година е бил 202 995 – с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 г.,съобщава Агенцията по заетостта. Средногодишната безработица през 2018 г. е била 6,2 на сто, като спрямо предходната година коефициентът се е понижил с един процентен пункт.

На годишна база броят на регистрираните хора с увреждания е нараснал с 12,3 на сто от 12 878 лица в края на 2017 г. на 14 460 в края на 2018 г.

През декември 2018 г. броят на регистрираните безработни е 201 466. Равнището на безработица е 6.1 на сто – с 1 процентен пункт по-ниско в сравнение със същия месец на 2017 г. Спрямо ноември броят на безработните се е повишил с малко над 3500 души. Лекият растеж е сезонно обусловен от понижената икономическа активност на бизнеса в края на годината, се посочва в съобщението.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7526, като 80.4 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31.0 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (15.2 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (7.8 процента), административните и спомагателните дейности (7.7 на сто), строителството (5.6 на сто)

Най-търсените групи професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: