Представители на БАРТ посетиха BSVH в Хамбург, Германия

На 23.01.2019 г. представители на Българска асоциация за рекреация и туризъм (БАРТ) посетиха Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) в Хамбург, Германия.

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики между България и Германия.

По време на визитата представителите на БАРТ се запознаха с дейността на BSVH, услугити, които предлага организацията за своите членове, както и бяха обсъдени възможностите за съвместни проекти.

BSVH обслужва незрящи и слабо виждащи лица на територията на Хамбург, като им предоставя помощни технически средства, организира курсове и дейности, които подпомагат интегрирането им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: