Община Рила предлага достъпен туризъм на хора с увреждания

Иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания предлага общинската администрация. Туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир и другите туристически забележителности в община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.

Международен партньор по проекта е Асоциация Удруга Замисли от Загреб, Хърватия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е финансиран от МТСП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.Практика

Общата цел на проекта бе да се подобри достъпът до заетост и социалното включване на безработни и неактивни лица в неравностойно положение на пазара на труда в общината.

Специфичната цел на проекта бе да се създаде и популяризира услугата достъпен туризъм за хора с увреждания.

За изпълнението на инициативата се подготвят и обучават 30 икономически неактивни и безработни лица, които да започнат работа като лични асистенти и екскурзоводи на туристи със специфични нужди.

Услугата за достъпен туризъм чрез асистенти на туристи с увреждания има допълнителен социален ефект, насочен към социалното включване и интеграцията на хората с увреждания, защото туризмът е отличен метод за медико-социална и психологическа рехабилитация на хора с физически увреждания.

Общината Рила използва възможностите на проекта и за популяризиране на своите туристически забележителности, чрез шест рекламни видеоклипа.Резултати

Чрез успешното приключване на проект „Достъпен туризъм в Рила планина“ – адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в Община Рила” за пръв път българска община въвежда достъпния туризъм като специализиран туристически продукт и като възможност за създаване на допълнителна заетост в туризма.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: