Предложение: НОИ, а не гражданите, да смята пенсиите по двете формули

За улеснение на гражданите НОИ да определя административно по-благоприятния индивидуален коефициент за пенсиониране, вместо хората да правят сами този сложен избор. Това обсъждаха вчера депутатите в социалната комисия при първото четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, с които ще се даде право на избор по коя формула да се изчислява индивидуалният коефициент. Много от хората ще бъдат затруднени или ще се налага да се обръщат към пенсионни консултанти. А живеещите в отдалечените райони на страната ще трябва да пътуват, за да се срещнат с експерт. Не вярвам мобилни групи да тръгнат да обикалят малките населени места, коментира председателят на комисията Хасан Адемов. Допълнително предложение в тази посока ще бъде направено между двете четения, пише в. „Сега“.

Депутатите от комисията гласуваха единодушно предложението на ГЕРБ за преходна разпоредба, с която да се въведе изборът. Проектозаконът дава възможност до 1 януари 2023 г. хората, на които им предстои пенсиониране, при подаване на заявление за отпускане на пенсия да избират по коя от двете методики да се изчислява личният им коефициент. Влязлата в сила от 1 януари 2019 г. нова методика ползва само осигурителния доход след 2000 г. С приемането на закона ще се върне възможността размерът на пенсията да се определя по стария ред -с индивидуален коефициент, изчислен с включване на дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането на лицето. За да стане обаче възможен административният избор,заедно със заявлението си за пенсиониране хората ще трябва да представят и документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за трите години преди 1997 г. Ако не могат да докажат тези доходи, ще трябва да ползват новата формула. При другите три години – между 1997 и 1999 г., режимът е по-лек. Ако за тях има липсващи документи, ще се търси информация от НАП по общия ред на кодекса. Общият ред предвижда също така пенсията да се изчислява от осигурителен доход, върху който са „внесени или дължими осигурителни вноски“, т.е. при доказването на стажа преди 1997 г. отново ще действа по-рестриктивна разпоредба заради опасенията от измами. Предложението за допълнителни законодателни промени, свързани с пенсионната формула, беше внесено в края на март от Светлана Ангелова, Менда Стоянова и група депутати от ГЕРБ, след като се разбра, че новата формула ще ощети част от бъдещите пенсионери. Хората, които вече са подали заявление за пенсия или им е отпусната пенсия след 31 декември 2018 г., ще имат шестмесечен срок да поискат еднократно преизчисление. В тези случаи пенсията се отпуска в новия размер от същата начална дата. Управителят на НОИ Ивайло Иванов заяви, че осигурителният институт подкрепя принципно предложението за възможността за избор на методика, а на въпрос може ли да поеме изчисленията по двете формули обясни, че имат готовност и че това е въпрос на софтуер. В момента се създава необходимата организация, за да могат да бъдат улеснени хората при избора им. Заради допълнителната услуга за изчисление по двете методики няма да се наложи да се удължи срокът за отпускане на пенсиите, който в момента е четири месеца от подаване на заявлението, увери още шефът на НОИ.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: