27.04.2019 г. Членове на БАРТ посетиха с. Чавдар

На 17.04.2019 г. членове на Българска асоциация за рекреация и туризъм, посетиха най-малката община в България. Те бяха силно впечатлени от приветливият, и европейски вид на селото, както и усилията на неговия кмет да създаде едно прекрасно място за спокоен живот. Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. Проучването на неолитната култура „Чавдар“ започва през май 1968 г., и с едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г. под ръководството на праисториците от Археологическия институт и музей проф. Георги Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. Открита е изключително ценна рисувана керамика, която по-късно е предоставена на специалисти за проучване. В работата върху селищната могила, която по същество в праисторическите времена е представлявала поселение върху наколни жилища край реката, се включват археолози от Великобритания и с тяхно участие е извършено стратиграфско сондиране на терена, което от своя страна доказва съществуването на седем културни пласта.
Според някои историци през Средновековието в местността „Кьой дере“ е съществувало българско селище под името Марково. за което пише в известното Добрейшево евангелие отХІІІ-ти век. Първите писмени сведения за днешното село Чавдар датират от 1430 година в османски регистър на тимари, зеамети и хасове от Никополския санджак. Записано е под името Коланлар (производно от мн. ч. на турската дума колан – „кон“, т. е. място с много коне, конско пасище), с 29 данъкоплатци – юруци.
Името си Коланларе селото носи до 1899 г., когато при управлението на кабинета на Либералната партия населението му приема то да се казва Радославово, на името на водача на партията – д-р Васил Радославов, който през годините заема различни политически постове, включително и този на министър-председател. Легендата разказва, че когато Радославов е посетил селото, поседнал край река Тополница и почуквайки с бастунче по речните камъни, възкликнал : „Ако има рай на Земята – това е България, ако има рай в България – той се намира тук“. Селото е възпято и в народната „Песен – прослава за с. Радославово – Пирдопско“. На 05.02.1946 г. Радославово е преименувано на Чавдар, което име носи и до днес. С указ на президента № 250 от 15.08.1991 г. село Чавдар става самостоятелна община.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: