Новият личен асистент ще е за сметка на други помощи

Хората с увреждания ще трябва да се откажат от 100 до 380 лв. от сегашните си  социални плащания.

Хората с увреждания, получили право на лична помощ по новия механизъм, ще трябва да се простят с част от социалните плащания, които получават в момента, както и да се откажат от участие в други подкрепящи програми със същата услуга.

Причината за това е да няма дублиране на финансиране от националния бюджет, от бюджета на ЕС или друга донорска програма. Това е записано в проекта на Наредбата за включване на механизма за личната помощ, чието обществено  обсъждане тече в момента и ще приключи на 26 юни.

Документът, който регламентира прилагането на чуждата помощ, е разработен съгласно изискванията на  влезлия в сила от началото на тази година Закон за личната помощ, а самата услуга тръгва от 1 септември. За да я получат обаче,  възрастните ще трябва да се лишат от добавката за чужда помощ, или от близо 100 лв. месечно ( тази добавка е 75 на сто от социалната пенсия за старост, която от 1 юли ще стане 132.74 лв. ) За целта те ще трябва да дадат съгласието си.

Националният осигурителен институт да  превежда парите на Агенцията за социално подпомагане, а тя от своя страна да препраща получените средства на кмета на общината, доставчик на лична помощ.

Децата с 90 и над 90% увреждания пък ще получават 380 лева по-малко от полагащите им се 930 лева като месечна помощ за дете с увреждане.  Сумата в случая ще се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, доставчик на лична помощ. Това обаче ще става само след като човекът с увреждане получи индивидуалната оценка на потребностите си и заяви пред общината съгласието си да се пренасочи част от помощта му.

От началото на април до настоящия момент общо в страната са приети 48 085 заявления – декларации за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, като огромната част от тях – над 46 хиляди, са за получаване на различни права като медицински изделия, помощни средства, целева помощ. Едва около 1200 от общия брой са за индивидуална оценка на нуждата им от  личен асистент, а над 300 души вече са я получили.

Самото заявление за личен асистент пък ще може да се подава в общините от началото на юли, когато се очаква да влезе в сила наредбата. Всеки човек с увреждане сам ще може да избере личния си асистент или заедно с доставчика на услуга, с който общината е сключила договор. Списъците с кандидатите ще бъдат публични и ще са достъпни на сайта на съответната  община. Заплащането, което асистентите ще получават за труда си при старта на услугата, ще е в размер на минималната за страната работна заплата. Доставчиците на лична помощ пък ще могат да провеждат въвеждащо обучение на асистентите, които нямат подходящото образователно и/или квалификационно ниво.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: