Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел и колега се нуждае от подкрепа, за да се справи с най-коварната болест, РАК.

Бранимир Димитров е на 57 г. с диагноза Карцином на десния бял дроб T4N2M1. До този момент от различните изследвания: скенер, бронхоскопия с хистологично изследване, ПЕТ скенер не може да се стадира карцинома и да се започне химеотерапия, лъчетерапия, таргетна или имунотерапия. Има възможност в чужбина да се извършат нови изследвания и да се започне лечение, за което са необходими средства с които Бранимир Димитров не разполага. За целта е разкрита дарителска сметка в Райфайзенбанк, IBAN BG79RZBB91551010850976, BIC RZBBBGSF в лева.

Нека всеки от нас да прояви милосърдие, и направи дарение по горепосочената сметка.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: