МТСП със стратегия за активен живот на възрастните хора

Експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представиха акценти от Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030) по време на обучителен семинар.

Целта на стратегическия документ е да създаде условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Сред основните приоритети са насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, на участието в обществото, в сферата на самостоятелния живот и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на регионално и национално ниво, заяви Златина Найденова, държавен експерт в отдел „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в МТСП.

По данни на Националния статистически институт в края на 2018 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 493 119 или 21,3% от населението на страната. Това е с 0,3 на сто повече спрямо предходната 2017 г. Най-висок е делът на възрастното население в областите Видин, Габрово и Кюстендил. Най-нисък е делът в областите София и Варна.

Участниците в семинара посетиха завода на „Победа“ АД в Бургас, където се запознаха с политиките на предприятието за пълноценно използване на опита, знанията и уменията на по-възрастните служители. Заводът е сред водещите работодатели в региона и осигурява заетост на над 400 души, от които 28% са на възраст над 55 години.

Доцент Георги Бърдаров запозна участниците в семинара с демографската ситуация в България и останалите страни в Европа. Според него предизвикателствата в тази област у нас са свързани предимно с липсата на младо активно поколение и високата смъртност, а не на ниска раждаемост. По думите му трябва да се обърне сериозно внимание на образованието, което да се пригоди за 21 век, за да отговаря на нуждите на пазара на труда.

Презентация изнесе и председателят на Балканския институт по труда и социална политика Иван Нейков, който отбеляза, че една втора от хората, родени след 1 януари 2018 г., ще доживеят 100-годишна възраст. На всеки 10 години продължителността на живота се увеличава с 2 години.

По време на семинара беше представена и дейността на държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО), чиято целева група са възрастни учащи – лица над 16 години, които са извън училищната система на образование. От 2012 г. до юни 2019 г. около 19 000 лица са преминали различни форми на обучение.

Петте клона на предприятието имат определена специализация: строителство, заваряване и дървообработване/мебелостроене в Плевен, компютърни и икономически професии в Пазарджик, металотехника, инсталации, автомобила и ортопедична техника в Стара Загора, морски туризъм в Царево и зимен туризъм в Смолян, каза д-р Любов Попова, изпълнителен директор на ДП БГЦПО.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: