Как се взема ТЕЛК по време на извънредното положение

В условията на извънредно положение, правилата, по които се взема ТЕЛК, се променят, става ясно от официално прессъобщение.

Ето как: – ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи. – Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо). – На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват хората, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

– В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните хора писмено, с известия за доставка на писмото. – Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: