Стартира кандидатстването по схемата 60/40

От 1 април 2020г. започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването.

Те са от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“.

Заетите в тях са 289 000 души. От сряда по приетото от Министерския съвет Постановление нужда от подкрепа ще могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, както и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Кандидатстващите работодатели от тази група ще трябва да докажат, че през март 2020 г. имат с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.  Според министъра на труда и социалната политика Деница Сачева е допустимо работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение. 

 „Мярката 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците. Направили сме процедурата за кандидатстване максимално бърза – по електронен път през бюрата по труда. Опростената процедура не означава, че няма да има ефективен контрол. Той ще се осъществява чрез Главната инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП), посочи тя и допълни, че проверки ще бъдат извършвани през цялата година. Тези, които си позволят злоупотреба, ще бъдат санкционирани и ще трябва да възвърнат сумата. Министърът подчерта, че на страницата на Националния осигурителен институт ще бъде създаден публичен регистър на компаниите, които са получили средства.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: