Покана за действие: Ускорете социалното и икономическото възстановяване чрез инвестиране в устойчиво развитие на туризма

Брюксел, 9 февруари 2021 г. Новият механизъм за възстановяване и устойчивост, предложен от Европейската комисия, за да помогне на ЕС да се възстанови след пандемията, предлага безпрецедентна възможност за подкрепа на свързаните с туризма реформи, за да се гарантира, че секторът помага за управление на цифрови и зелени преходи, и по този начин укрепва както икономическата, така и социалната устойчивост.

Този документ е изготвен от Европейския съюз за манифест на туризма като принос към изготвянето на национални планове за възстановяване и устойчивост. Новият механизъм за възстановяване и устойчивост, предложен от Европейската комисия, за да помогне на ЕС да се възстанови след пандемията, предлага безпрецедентна възможност за подкрепа на реформите, свързани с туризма, за да се гарантира, че секторът помага за стимулиране на цифрови и зелени преходи и по този начин укрепва както икономическите, така и социална устойчивост.

След неотложния си призив към държавите-членки да превърнат туризма в стратегически елемент в своите национални планове за възстановяване, Европейският алианс на туристическия манифест публикува подробен документ, представящ неизчерпателен списък с реформи и инвестиционни идеи, свързани с пътуванията и туризма, които биха допринесли за Икономиките на страните от ЕС са по-устойчиви, така че ще бъдем по-добре подготвени да отговорим на бъдещите възможности и предизвикателства.

Тези инвестиции, свързани с туризма, са групирани според водещите инициативи на ЕС, изброени в Ръководството на Европейската комисия до държавите-членки относно плановете за възстановяване и устойчивост и могат да бъдат интегрирани в националните планове за възстановяване.

Целта на документа е да помогне на държавите-членки при изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че предложените реформи и инвестиции създават благоприятна среда, в която туризмът може да се развива по устойчив и устойчив начин, и продължават да създават работни места, насърчавайки сближаването и изграждане на пътя към устойчиво възстановяване от социалното и икономическото въздействие на пандемията COVID-19.

Европейският алианс на туристическия манифест признава и оценява, че редица държави-членки са посочили конкретно инвестициите, свързани с туризма, в своите проекти на планове за възстановяване на Механизма за възстановяване и устойчивост и призовава всички държави-членки да следват един и същ подход: туристически услуги и свързаната с тях инфраструктура са от решаващо значение за дългосрочните икономически перспективи на всяка държава.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: