Нови услуги за пенсионери иоязвими групи с пари от ЕС

Над 1 млрд. лева получава страната ни за социална политика

Разработват национална онлайн платформа за дистанционно обучение

100 предприятия ще дигитализират работните си процеси

Общите средства в областта на социалната политика за България по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС са в размер на 1,079 млрд. лв. Те са разпределени в рамките на 4 проектни фиша, като три от тях са заложени под стълб “Справедлива България” – “Социално включване”, а четвъртият – в рамките на стълб “Иновативна България” – “Образование и умения”, обясняват пред “Труд” от Министерството на труда и социалната политика.

След коментари от всички заинтересовани страни по версия 1.0 на Националния план за възстановяване и устойчивост, са заложени допълнително 200 млн. лв. за повишаване базовите дигитални умения на българските граждани. Проектите в сферата на труда и социалната политика от плана не изискват национално съфинансиране.

В този сектор ще бъдат финансирани проекти в четири основни направления. 753 млн. лв. са насочени към продължаване на реформата в услугите за дългосрочна грижа за възрастни хора. Други 279,5 млн. лв. са насочени към повишаване на уменията на българските граждани. В рамките на този ресурс ще бъде разработена онлайн платформа за дистанционни обучения, както и ще бъдат предоставяни обучения за придобиване на базови дигитални умения. 24 млн. лв. са насочени към мерки за подобряване мобилността на хората с увреждания и повишаване на възможностите им да се включат на пазара на труда. Останалите 23,1 млн. лв. ще бъдат разходвани за развитието и дигитализацията на сектора на социалната и солидарна икономика.

Кои граждани ще се възползват от средствата

Проектите в сферата на услугите за дългосрочна грижа ще бъдат изпълнявани от общините в полза на всички лица, които ползват социални услуги. Хората с увреждания ще имат достъп до повече средства, осигуряващи им мобилност и възможности за работа чрез Министерството на труда и социалната политика. Базовите дигитални обучения на населението ще се предоставят от Агенцията по заетостта.

Предвиждаме по проекта за продължаване на реформата в сферата на услугите за дългосрочна грижа да бъдат изградени 174 нови социални услуги за резидентна грижа за 5 220 потребители и 174 нови съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания. Ще бъдат реформирани 82 съществуващи социални услуги с капацитет за 5 598 потребители. Ще бъдат реализирани дейности за подобряване на енергийната ефективност в близо 1 200 съществуващи социални услуги за около 25 000 потребители.

В сферата на дигиталните умения се предвижда разработването на национална онлайн платформа за дистанционни обучения, чрез която всеки български гражданин ще има възможност да повиши своята квалификация.

Предвижда се създаването на нови 760 дигитални клуба

на територията на цялата страна, в които всеки, който няма достъп до компютър или интернет, да може свободно да ползва новата платформа за обучение. Планира се широкомащабна кампания за обучение на минимум 500 хил. български граждани в базови дигитални умения. Обученията ще се реализират чрез ваучери, като всяка обучителна организация ще има възможност да бъде включена в списък на доставчиците на обучения, а всеки български гражданин, който няма основни дигитални умения, ще има възможност да бъде включен в обучение.

В сферата на мобилността на хората с увреждания средствата ще бъдат разходени за предоставяне на помощни технически средства за лица с висока степен на увреждане, като ще бъде разработена и методика за подбор на получаващите подкрепа.

В сферата на социалната икономика ще бъдат създадени 6 регионални фокус точки, чиято дейност ще бъде да насърчи социалното предприемачество и да подкрепи дейността на предприятията от социалната и солидарна икономика. Фокус точките ще предоставят цялостна консултантска подкрепа и обучения за предприятията от сектора. Те ще извършват обследване на нуждите от дигитализация в социалните предприятия, като се очаква поне 100 предприятия да дигитализират работните си процеси.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: