Одобрен е План за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Документът включва комплексни дейности и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.
 

Приоритетите в плана са свързани с насърчаването на заетостта и участието на възрастните хора в обществото, както и със създаването на възможности и благоприятна среда за техния самостоятелен и активен живот на национално и регионално ниво.
 

В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на четирите приоритета, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030г.), включително мерки за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.
 

Планът за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) използва интегриран подход, включващ финансиране на набелязаните мерки чрез бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 2022 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни проекти.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: