Как да получа целева помощ за балнеолечение?

Право на целева помощ за балнеолечение и храна до трикратния размер на гарантирания минимален доход веднъж в годината имат: инвалидите с определена над 90 на сто трайна загуба на работоспособност; военноинвалиди; деца с трайни увреждания; придружители на посочените лица. Помощта се отпуска до трикратния размер на гарантирания минимален доход. Изплащането на помощта става най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който е извършено балнеолечението.

 • Лекуващият лекар издава медицинско направление,- 119, съдържащо наименованието на балнеосанаториума;
 • Правоимащото лице извършва резервация като изпраща един брой медицинско направление и молба – свободен текст до Санитарно-курортно управление към Министерство на здравеопазването;
 • Получава се писмо-резервация от СКУ към МЗ, където са посочени условията, свободните места и датите на евентуалния престой;
 • Правоимащото лице изпраща отговор, като уточнява условията и датите на престоя;
 • Правоимащото лице, ползвало безплатна карта за балнеолечение, подава до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес молба-декларация по образец – приложение №1 от ППЗСП. Към нея прилага:
  медицинско направление, издадено от лекуващ лекар;
  разходнооправдателен документ, издаден от балнеосанаториума;
  експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК или РЕЛКК;
  протокол от ЛКК.

Въз основа на молбата се изготвя социален доклад по образец, на основата на който директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d блогъра харесват това: