Фондация „Хоризонти“ с пореден одобрен проект насочен към хората със зрителни увреждания

На 29.11.2021. членове на БАРТ взеха активно участие в семинар организиран от фондация Хоризонти, с която от създаването си БАРТ потдържа партниорски отношения

През месец октомври фондацията  стартира проект „В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания“, който ще се изпълнява с финансиране по Фонд Активни граждани България към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Проектът беше одобрен след като фондация Хоризонти кандидатства по Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“ по обявения от фонда през 2020 г. втори конкурс за стратегически проекти.

Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през месец декември 2022 г. Финансирането е на стойност 69091 евро – 100% безвъзмездно финансиране от фонда.

Проектът е насочен към разрешаването на сериозен актуален проблем (дигиталното изключване) на особено уязвима група граждани – хората със зрителни увреждания. Разрешаването на този проблем, ще създаде условия

за по-ефективното упражняване на правото на образование и правото на заетост на тези граждани. Правото на образование и правото на труд и заетост защитават най-социализиращите дейности на човека -учене и работа, поради което, като подкрепя и улеснява образованието и заетостта, проектът ще допринесе и за по-пълноценното включване на тези граждани в съвременното общество.

Разрешаването на този проблем е още по-наложително сега – в условията на пандемия, време, в което в много сфери на живота дейността на човека се извършва онлайн, дигитално, и при наложени изисквания за спазване на социална дистанция.

Изпълнението на проекта пряко ще допринесе до постигането на специфичните цели на тематичния приоритет, а именно:

• Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.

• Обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.

За постигането на посочените цели ще бъдат изпълнени следните дейности:

• Разработване на ръководства за ползване на онлайн платформи от хора със зрителни увреждания. Ще бъдат разработени ръководства за ползване от незрящи потребители на три от най-популярните платформи за онлайн срещи и работа.

• Издаване, публикуване и разпространение на ръководства в достъпни формати. Разработените три ръководства ще бъдат издадени и разпространени в достъпните за незрящите хора формати – брайл, електронен текст и звукозапис.

• Звукозапис и публикуване на аудиоклипове. За подпомагане на самообучението на незрящите потребители ще бъдат записани и публикувани клипове, показващи на практика най-често изпълняваните действия в платформите за онлайн срещи.

• Провеждане на обучения на незрящи за работа с онлайн платформи. Ще бъдат обучени 5 групи незрящи – учащи и работещи, за работа с платформи за онлайн срещи и работа.

• Консултации за работа с онлайн платформи. За незрящите хора – потребители на платформи за онлайн срещи и работа, ще бъдат предоставени консултации за инсталиране, настройване и ползване на приложенията за различните операционни системи.

Предвижда се дейностите по проекта да обхванат 130 незрящи лица от цялата страна, но публикуваните и разпространени ръководства и клипове чрез интернет могат да достигнат до неограничен кръг ползватели по целия свят.

Информация за текущите дейности и събития по проекта ще бъде публикувана на сайта на фондацияХоризонти.http://horizonti.bg  

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: