Балнеолечение Момин проход

Санитарно-курортен комплекс. Курортът се е утвърдил като лечебно-рехабилитационен център и започва да се развива след 1920 г., когато е установена радиоактивността на минералната вода и около нейните извори е разкрита банска сграда с балнеологични съоръжения от древната римска епоха. Добре се повлияват редица заболявания на дихателните органи, както и заболявания на периферната нервна система.

Местоположение

 Широко известен балнеологичен курорт в Южна България, който се намира на железопътната линия и шосейна магистрала между София (на 73 км западно от него) и Пловдив (на 83 км в източна посока). Разположен е на 530 м над морското равнище, в тясното дефиле на река Башница, в хубава озеленена местност в югозападните разклонения на планината Средна гора.

Минерални води

Събрани са в общ хидротермален източник, минералната вода е леко алкална (рН 7,7), бистра, безцветна, без мирис и с приятни питейно-вкусови качества, за което допринася и нейната малка водна твърдост.

Климат

Климатът на Момин проход е умерено континентален, с подпланински и долинен характер. Средногодишната температура на въздуха е около 10,5°С, при средна януарска около -1°С и средна юлска около 22°С. Лятото е сравнително топло и горещо, а зимата не много студена. Пролетта настъпва към средата на март, а топлата и слънчева есен докъм средата на ноември.

Индикации за лечение и профилактика

 Курортът Момин проход се е утвърдил като значителен лечебно-рехабилитационен център в страната за няколко заболявания и неговият лечебен профил има специфични особености. Значителна част от пациентите са със заболявания на периферната нервна система – хронични невралгии, неврити, полиневрити, радикулити и полирадикулити, плексити, неврофибромиозити, симпатикотрунцит, соларити, вибрационна болест. В отделен детски санаториум се приемат на лечение и рехабилитация (с удължен срок на пребиваване) деца и юноши с остатъчни явления след прекарани заболявания на централната нервна система (по изключение и с придружител) – менингомиелорадикулити и епидемичен полиомиелит, арахноидити, менингоенцефалит, травми на главния и гръбначния мозък без изразени разстройства на тазово-резервоарните функции. Заболявания на дихателните органи (от нетуберколозно естество). Хронични заболявания на дихателните пътища – ринофарингити, синуити, трахеити, бронхити с инфекциозен, алергичен или със смесен произход; състояния на възпаления след прекарани пневмонии и бронхиопневмонии, пневмосклероза в компресиран стадий, както и ранни форми на белодробен емфизем и силикоза. Тук се намира и единственото в страната клинично отделение за курортно лечение на кожни заболявания в балнеологичен курорт – себорейна екзема, други хронични екземи без гнойни процеси, професионални и лекарствени дерматити, начални форми на склеродермия и склеротичен акродермит, инхиозис, кератодермия, пруритус, десхидроза без пиодермия, хронична уртикария.

 Курортна база

 Освен две балнеолечебници, инхалаториум, питейни хидротермални източници, спортно-профилактични терени и пътеки за дозирано теренно лечение, в курорта функционират курортна поликлиника със специализирани лекарски и други диагностично лечебни кабинети и сектори, а също така санаториуми и почивни домове на различни ведомства и организации (повечето от тях със собствена балнео-физикална база), има и пансионати, както и добре уредени частни квартири.

 Курортът функционира целогодишно

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: