Single Column Posts

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Близо 3000 деца с увреждания ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от центровете за специална образователна подкрепа ще се обучават чрез нови софтуерни…

YouTube Video Slider

Posts Grid

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Добавката от 100 лева ще може да се ползва и от асистентите на хората с увреждания

Правителството регламентира възможността добавката за чужда помощ на хората с трайни увреждания да се използва за…

Posts Slider

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Близо 3000 деца с увреждания ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от центровете за специална образователна подкрепа ще се обучават чрез нови софтуерни…