Среща с Министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

На 14.02.2019г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе спешна среща с Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Представляващите Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от 01.01.2019г. показва значими дефекти, които се изразяват в следното:

  1. Въведеният в чл. 21 ал. 4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на индивидуална оценка по настоящ адрес, лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина.
  2. Чл. 70, т.4 „Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност” – наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чрез своята позиция на срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания, алармираха за нарушаването на правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. Те предложиха:

  1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги;
  2. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания;
  3. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която да бъде информиран за възникналите проблеми;
  4. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на Закона за хората с увреждания, чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са предвидени други промени в този закон;

Министъра на труда и социалната политика изложи аргументи в подкрепа на действащият Закон за хората с увреждания и пое ангажимента да представи писмен отговор, с който ще запознаем нашите членове, обществеността и медиите.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: