НОИ ще помага при избора на методика при пенсиониране

Изяснено бе и как ще се изчисляват новите пенсии


Експертите на НОИ ще подпомагат хората при избора по старата или по новата методика да се пенсионират, за да получат по-благоприятен размер на пенсията. Това съобщи народният представител от ГЕРБ Светлана Ангелова по време на заседанието на Комисията по труда и социалната политика, на която бяха единодушно приети на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност на хората, до 1 януари 2023 година да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент при отпускане на пенсията им. 

Промените в КСО са внесени от депутати от ГЕРБ. 

Как ще се изчисляват новите пенсии

Ако хората са посочили с подаване на заявлението за отпускане на пенсия, че избират размерът на пенсията им да бъде определен по старата методика и представят необходимите документи за трите най-добри години преди 1997 година, експертите на НОИ едновременно с това ще изчислят пенсията както по старата методика, която включва трите най-добри години преди 1997 и тези в периода 1997 -1999 година, така и по новата методика, в която влиза само осигурителният доход след 2000 година.

Ще бъде изплащана по-благоприятната пенсия.

Ако бъдещият пенсионер, подал заявление за отпускане на пенсия,

изрично е посочил, че иска пенсията му да бъде изчислена по новата методика и не е представил документи за трите най-добри години преди 1997 година, експертите няма да изчисляват пенсията му по стария ред, защото няма да имат документи за това. Пенсионерът ще получи пенсия, определена по новата методика.

Според анализите на НОИ 60% от хората ще получат по новата методика по-високи пенсии,

припомни управителят на НОИ Ивайло Иванов. Той прогнозира, че много от бъдещите пенсионери ще предпочетат да изберат новата методика, тъй като не е необходимо да събират всички необходими документи, които са до 1999 година. 

Ще бъде разработен нов програмен продукт в кратки срокове, който да дава възможност да се прави това сравнение, каза Иванов. Хората ще могат също през калкулаторите на НОИ да си правят предварително избор.

Между първо и второ четене на законопроекта ще бъдат внесени предложенията как точно НОИ ще подпомага бъдещите пенсионери

по коя методика да се изчисли размерът на пенсията им. 

В отговор на въпрос защо е избран точно този преходен период – до 2023 година, Иванов коментира, че една от причините е бюджетната прогноза, а друга е, че по-голяма част от трудовия път на бъдещите пенсионери след тази дата ще е след 2000 година. Те ще имат по-благоприятен размер по новата формула. В становището на НОИ по законопроекта се посочва, че последните данни сочат, че средната продължителност на получаване на една пенсия е 21,7 години, като 18,6 години за мъжете и 24,7 години за жените, като от такава гледна точка предложеният период до 2023 година е обоснован и от гледна точка да не се допуска допълнително влошаване на финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване в дългосрочен план. 

Допълнителният разход за промяната, която предвижда да има избор е малко над 13 милиона и 600 хиляди лева. 

Възможността за избор е предвидена и за хората, които са подали заявление за отпускане на пенсия с начална дата след 31 декември 2018 година, както и за тези, на които вече е отпусната такава пенсия през същия период. Те ще могат в шестмесечен срок да упражнят еднократно правото си на избор, като пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.Вашият коментар

%d блогъра харесват това: