Инспекцията по труда започва проверки за наети хора с увреждания

От вторник Инспекцията по труда ще прави специализирани проверки за предприети от работодателите мерки за изпълнение на квотите за наемане на хора с трайни увреждания. Инспекторите ще следят и дали фирмите са пригодили новоразкритите работни места спрямо конкретните потребности на хората с увреждания, които вече са наели или се очаква да назначат. Ще се контролира и изпълнението на заместващите санкциите алтернативни мерки за фирмите, като  проверката ще е върху наличието на сключени договори за закупуване на стоки или услуги, произведени от хора с увреждания, срещу месечна стойност от 1120 лева, или две минимални работни заплати. По закон работодатели с 50 до 99 работници и служители вече трябва да наемат едно лице с трайни увреждания. Фирмите със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За целта бизнесът имаше три месеца гратисен период, в който можеше да потърси посредническите услуги на Агенцията по заетостта за наемане на безработни с трайно намалена работоспособност. В предвидените от законодателя изключения попадат секторите, чиято специфична среда възпрепятства наемането на хората с увреждания. Тези фирми обаче трябва да доказват, че работната среда в тях е рискова за наемане на хора с решения на ТЕЛК. За всяко незаето работно място за човек с увреждане работодателите ще плащат ежемесечни компенсационни вноски в размер на 30 на сто от минималната работна заплата за страната. Сумите ще постъпват в сметката на инспекцията по труда, а с тях ще се разпорежда Агенцията по заетостта. Средствата ще се използват за финансиране на дейности в подкрепа на работодателите за осигуряване на заетост за хората с трайни увреждания. Съгласно Националната програма за заетост на хората с увреждания фирмите ще получават по 200 лева за квалификацията и обучението на всеки нает с трайно увреждане. За оборудването на съществуващо или на ново работно място според потребностите и затрудненията на работника ще отпускат еднократно 10 хиляди лева.

ГЛОБИ

За работодателите, които не заплащат компенсационни вноски при неизпълнена квота, пък са предвидени санкции. Глобата е между 1000 и 2000 лева за първо нарушение и от 4000 до 10 000 лева за следващо. Събраните суми отново отиват  в инспекцията по труда. Тези пари обаче ще се внасят в централния бюджет. 

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: