До 2021 г. ще бъдат изградени 100 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания

Амбицията ни е с деинституционализацията на грижите за възрастни хора да гарантираме добри битови условия и необходимите специалисти в социалните услуги за възрастни и хора с увреждания.

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова след посещението си в Дома за стари хора „Надежда“ в София. Тя поздрави 92-мата възрастни хора в дома по повод Международния ден на възрастните хора, който се отбелязва на 1 октомври. „Бих искала да Ви изкажа благодарността на моето поколение и на моите деца към всички възрастни хора в България. Всички ние Ви дължим много!“, обърна се Русинова към възрастните хора. Тя им пожела здраве и да се чувстват удовлетворени в ежедневието си.  Зам.-министърът съобщи, че през 2019 г. са отделени 260 млн. лв. за социални услуги. Очакванията са средствата да бъдат увеличени с 10% през следващата година, уточни Русинова. „За нас е важно ресурсът, който държавата отделя, да бъде насочен към повишаване стандарта на услугите“, подчерта тя.

Приоритет ще бъдат хората, които не могат да се обслужват сами, и хората с увреждания.  

До 2021 г. ще бъдат закрити първите 10 домове за възрастни хора с увреждания – 5 дома за пълнолетни с умствена изостаналост и 5 дома за хора с психични разстройства. От тях ще бъдат изведени около 800 души и ще бъдат настанени в нови социални услуги.

До 2021 г. ще бъдат изградени около 100 нови социални услуги за около 2 200 възрастни и хора с увреждания. Целта е да се създаде не само добра социална среда за нуждаещите се, но и да има добра подкрепа от системата на здравеопазването. Средствата, които се отделят за реформата, са над 43 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ и около 280 млн. лв. от Европейския социален фонд.  Деинституционализацията на услугите за възрастни хора ще продължи до 2035 г. и ще обхване специализираните институции за хора с увреждания и Домовете за стари хора.

До 2035 г. е планирано закриването на 79 институции за хора с увреждания, от които ще бъдат изведени около 5300 души. Те ще бъдат настанени в друг тип услуги.

До 2025 г. съществуващите в момента 82 Дома за стари хора ще бъдат реформирани. В момента в тях са настанени над 5600 възрастни хора, а чакащите са около 1200 души. „Един от големите проблеми, които трябва да решаваме, е недостатъчната инфраструктура за нови домове“, припомни Русинова.

През следващия програмен период 2021-2027 г. не само реформирането на старите услуги, но и създаването на Домове за възрастни хора, е приоритет. През следващата година за първи път ще бъде подготвена и Карта на социалните услуги, която се очаква да бъде приета от Министерски съвет през 2021 г. Тя ще отговаря на потребностите от услуги във всяко населено място, а целта е в България да няма бели петна с липсващи услуги.  Зам.-министърът припомни, че желанието на правителството е сериозно да бъдат развити услугите в домашна среда. Около 13 000 възрастни над 65 години и хора с увреждания ще могат да ползват „Патронажна грижа“ в 123 общини в България.

Зам.-министърът уточни, че през последните десет години над 120 000 хора с увреждания са подкрепени с услугите домашен помощник, личен и социален асистент.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: