В над 80% от жилищата в страната не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания

В над 80% от жилищата в страната не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания

© НСИ,

                Достъпнаа среда е тази, в к                       оято всеки човек с намалена подвижност, с или без увреждания, може да ползва самостоятелно. Част от изискванията за достъпната среда включва наличието на адаптирани стълби със специално пригоден парапет, подемна платформа до входа на сградата, асансьор, достъпен за хора с увреждания, достъпен маршрут от входа на сградата до входа на жилището.

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) – 755 889, или 17.7% от жилищния фонд в страната, следват областите Пловдив – 356 810 (8.4%), Бургас – 325 988 (7.6%) и Варна 279 336 (6.6%). Най-малко жилища са преброени в областите Разград и Силистра, съответно 59 408 и 58 218. Най-висок прираст е регистриран в областите София (столица) – 24.4% и Бургас – 21.0%, а най-нисък в Търговищка (0.5%) и Софийска област (0.1%).

Изследването посочва, че над 34 хил. са жилищата в страната, в които няма електричество, канализация и достъп до водопроводна мрежа. Основно тези жилища се намират в селата, най-висок е им областите Кърджали, Враца и Ямбол, информира НСИ.

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61.1% от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете – 74.4%. Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38.9%. В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин, Бургас и Перник, а най-нисък в областите София (столица) и Пловдив.

Само 24.2% от жилищата в страната са изцяло санирани. Най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас – 47.0%, следват областите Варна – 35.6% и София (столица) – 34.8% от жилищния фонд на областта.

Обитавани и необитавани жилища към септември 2021 г.

%d блогъра харесват това: