Single Column Posts

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Изтича срокът за подаване на заявления за целева помощ за отопление

Крайният срок, в който хората и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление, могат…

Задължително ли ни съкращават, ако вече имаме пенсия

Има ли предвидени в закона ограничения за пенсионерите, които искат да продължат да работят и…

Отпускат близо 2500 лв. за рехабилитация на военноинвалиди

Това съобщиха от Министерски съвет Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 451 лв.…

YouTube Video Slider

Posts Grid

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Изтича срокът за подаване на заявления за целева помощ за отопление

Крайният срок, в който хората и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление, могат…

Задължително ли ни съкращават, ако вече имаме пенсия

Има ли предвидени в закона ограничения за пенсионерите, които искат да продължат да работят и…

Отпускат близо 2500 лв. за рехабилитация на военноинвалиди

Това съобщиха от Министерски съвет Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 451 лв.…

Posts Slider

Да помогнем на наш ПРИЯТЕЛ!!!

Скъпи приятели! Екипът на БАРТ се обръща към вас с молба за съпричастност. Наш приятел…

Изтича срокът за подаване на заявления за целева помощ за отопление

Крайният срок, в който хората и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление, могат…

Задължително ли ни съкращават, ако вече имаме пенсия

Има ли предвидени в закона ограничения за пенсионерите, които искат да продължат да работят и…

Отпускат близо 2500 лв. за рехабилитация на военноинвалиди

Това съобщиха от Министерски съвет Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 451 лв.…