Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги

Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги. Разработването и приемането на този закон е една от ключовите мерки в управленската програма на правителството за изпълнение на приоритета за осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги и деинституционализация, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков от парламентарната трибуна след финалното гласуване. Този закон беше очакван и желан и от хората с увреждания. С него се допълва пакета от три закона, които Министерството на труда и социалната политика разработи и 44-тото Народно събрание прие с цел гарантиране на правата на хората с увреждания, добави той.

В изказването си министър Петков подчерта, че приемането на Закона за социалните услуги поставя началото на реформа в сектора, която започва с промяна на разбирането на социалните услуги като цяло. Съгласно новата правна рамка те ще са насочени не само за подкрепа за нуждаещите се и зависимите от грижа, но и към създаване на социални компетентности и умения, чрез които хората да бъдат активни в реализирането на правата си.

Гарантирането на равен достъп до общодостъпни и специализирани услуги е в основата на създаването на този закон и е една от водещите му цели. Тя ще се постигне не само с облекчаването на достъпа до тях, но и чрез въвеждането на безплатни услуги и поемането на ясен ангажимент за развитието на цялостна мрежа от социални услуги, съгласно потребностите, определени в бъдещата национална карта, каза министър Петков. Чрез създаването й ще се сложи ред в планирането и създаването на услуги и ще се гарантира, че те ще са съобразени с потребностите на хората в различните населени места.

В закона се регламентират и възможности за сключване на споразумения между местните власти за предоставяне на услуги за хора от различни общини. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при предоставяне на социални услуги. Това ще увеличи възможностите на общините и частните доставчици да създават и развиват необходимите за хората услуги.

Министър Петков обърна внимание, че водеща цел на реформата е и гарантирането на високото качество на социалните услуги. За тази цел се предвижда в специална наредба да се разработят стандарти, които ще се отнасят не само до организацията и управлението на услугите, но и към тяхната ефективност и квалификацията и професионалното развитие на работещите в тях.

Основният фактор за по-високото качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора. За тях се въвеждат обучения, редовна супервизия, стандарти за работното им натоварване и заплащането на техния труд, каза Петков. Той добави, че в закона като социална услуга за първи път се регламентира и асистентската подкрепа. От нея ще могат да се възползват възрастните, които не могат да се обслужват сами, както и хора с трайни увреждания с право на чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, обясни министър Петков.

Източник: МТСП

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: