Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ беше признато за национално представителна организация

 
Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението работи активно в обществена полза, като подпомага и защитава интересите на своите членове на национално, регионално и местно равнище. Организацията спомага за опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство, както и за повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за приобщаване на хората с увреждания и лицата в рискови групи чрез рекреация и туризъм.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: