Балнеолечение Нареченски минерални бани

Нареченските минерални бани са едни от най-известните балнео-климатични курорти за лечение и профилактика на функционалните разстройства на нервната система, функционални нарушения на стомаха, жлъчните пътища, жлъчния мехур, дебелото черво. Водата има благоприятно въздействие и успешно се повлияват сърдечно-съдовите заболявания и ендокринните заболявания.

 

Местоположение

Курортът се намира в централно-средната част на Южна България, на 40 км южно от Пловдив и на 38 км от намиращия се още по на юг международен планински курорт Пампорово. Разположен е в малко дефиле по течението на река Асеница, сред богато озеленените със широколистни и иглолистни гори склонове на Средните Родопи, на височина 620-660 м над морското равнище. Наоколо се извисяват още по-високи планински плата и вериги, обрасли с горска растителност и високопланински ливади, а на места пейзажът се разнообразява с отвесни скалисти масиви от алпийски тип. С околните градове е свързан с автобусни линии, а на 22 км южно от него се намира Асеновград с железопътна гара, чрез която се свързва с цялата страна.

Минерални води

Извират от няколко естествени и сондажни източници, като преобладаващата част от тях са хипотермални (33°С), слабоминерализирани (1,558 г/л), сулфатно-хидрокарбонатно-натриеви, с лека алкална реакция (рН 7,3), с умерена водна твърдост (15,4 немски градуса), бистри, безцветни, без мирис и с добри питейно-вкусови качества.

Климат

Климатът на курорта е нископланински, преходно-континентален с известно средиземноморско влияние. Средногодишната температура на въздуха е около 9,5°С, при средна януарска температура минус 1°С и средна юлска – 19°С. Лятото е топло, но не горещо, зимата е предимно мека до умерено студена, пролетта настъпва към 25 март, а топлата и слънчева есен продължава докъм 10 ноември.

Индикации за лечение и профилактика

Нареченски бани е един от най-известните балнео-климатични курорти за лечение и профилактика на функционалните разстройства на нервната система – неврози, преди всичко неврастения и неврастении реакции при други заболявания, подходящи за курортно лечение; леки форми на психостения и на хистерични разстройства, но без припадъци, леки форми на следтравмена церебрастения; функционални нарушения на стомаха и дебелото черво, дискинезии на жлъчните пътища и на жлъчния мехур; функционални нарушения в половата сфера от психо-невротично естество.

Много успешно се повлияват и сърдечно-съдовите заболявания – хипертонична болест I и II стадий, хипотонична болест, ангионевротични състояния; леки форми на атеросклероза, миокардиодистрофии, кардиосклероза, атеросклероза на периферните артерии на крайниците (без гангренозни изменения и тежко изразени форми), следтромбофлебитни състояния с остатъчни оточни явления и трофични промени.

Основна индикация на курорта са и ендокринно-обменни заболявания като захарен диабет (инсулинозависими и инсулинонезависими видове), до средно-тежки форми и без склонност към ацидоза и кома; леки форми на тиреотоксикоза, предимно след нейното лечение при наличие на остатъчни невро-вегетативни и съдови явления; затлъстяване от различен произход – алиментарно, хипокинетично, нарушения в мастната обмяна; подагра и състояния на пикочно-киселинна диатеза, фосфатурия и оксалатурия.

 Курортна база

 Нареченски бани разполагат с голяма и модерна балнео-физиолечебница с курортна поликлиника с всички необходими балнео-хидротерапевтични и други физиотерапевтични сектори и кабинети за провеждане на посочените лечебно-профилактични процедури; летен хидротермален плаж, питейни водоизточници за минерална вода, както и специализирани диагностични медицински кабинети (вкл. сексологичен кабинет), терени за спортно-профилактични игри и за теренно-лечебни маршрути и обширни лесо-паркови зони за отдих, разходки и излети на чист планински въздух. Пациентите се настаняват в модерни стационари – санаториуми (някои от тях със собствена балнео-физикална база), почивни домове и хотели.

 Курортът функционира целогодишно

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: