ДВЕ НОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ОБЩНОСТНИ РАБОТНИЦИ В ЕВРОПА

Пет партньорски организации от Австрия, Италия, Шотландия, България и Германия разработихме два изцяло нови за България обучителни курса по модела на Шотландия, където „общностните работници“ работят с всяка зараждаща се общност или група за нейното сформиране и заработване.
Обученията са адаптирани за българските условия и са на базата на програмата за „общностни работници“ на Glasgow Clyde College – шотландския партньор по проекта.
Целта на обучителните курсове е да предоставят изцяло практически знания и умения, които да допълнят тези на обучаемите, които или работят в близка сфера или имат интереси да работят с общности или групи с общи интереси.
Двете обучителни програми ще допринесат за създаване на по-дейни и работещи общности чрез подкрепа за установяване на тяхната идентичност и съвместната им работа.

Обучителният курс за „Фасилитатор на общностното обучение“ е 12 дневен и е подходящ за общностни работници – професионалисти.
Обучителният курс за „Общностен Активист“ е 5 дневен и е предназначен за доброволци.
Първо пилотно обучение за „Фасилитатор на общностното обучение“ ще се проведе през м.ноември 2017. За записвания ни пишете на integregio@gmail.com. За контакт : 0888 150 988 – Иванина Сярова. Обучението е безплатно.

Обучителният курс за „Фасилитатор на общностното обучение“ е 12 дневен и е подходящ за общностни работници – професионалисти.
Обучителният курс за „Общностен Активист“ е 5 дневен и е предназначен за доброволци.
Първо пилотно обучение за „Фасилитатор на общностното обучение“ ще се проведе през м.ноември 2017. За записвания ни пишете на integregio@gmail.com. За контакт : 0888 150 988 – Иванина Сярова. Обучението е безплатно.

Обучителният курс за „Фасилитатор на общностното обучение“ се състои от 6 модула, като последния е за „Общностен активист“. 1) Общностно обучение и развитие -въведение, 2) Системи и структури, 3) Подходи за учене, 4) Групова работа, 5) Комуникиране, 6) Общностен активист.

Модул 1 „Общностно обучение и развитие – въведение“ ще ви научи да подпомагате индивидите и групите в общността да оценяват и адресират своите нужди. на различните видове работа с общности и на картографиране на ресурсите на общността.
Модул 2 „Системи и структури“ ви запознава със структурите и рамки, които са от значение за създаване и установяване на общности, които се развиват и изгражда знания как партньорствата да прерастват в обучаващи се общности.
Модул 3 „Подходи за учене“ подобрява обучителните способности на обучаемите чрез практически умения за разпознаване нуждите и стила на учене, и за нетрадиционни форми за предаване на знания.
Модул 4 “Групова работа” обучава за смисъла и ползите на работата в група, за особеностите на груповата динамика, стиловете лидерство и как се изгражда ефективна група.
Модул 5 „Комуникиране“ изяснява комуникацията в рамките на общностите или групите и изгражда умения за нейното управление.
Модул 6 „Общностен активист“ ще ви научи на стъпките за изграждане на общност, нейното институционализиране и успешно функциониране.

Партньори: „EB projektmanagement“ GmbH, Австрия – водещ партньор, Колежът „Glasgow Clyde College“, Шотландия, „Интегреджио” ЕООД, България, Cham, Германия, ERIFO, Италия.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: