Проект „Промяна за активност и социално включване“

SAMSUNG CAMERA PICTURES

На 16 юни 2018 г., като част от двудневно събитие, в хотел Витошко лале – Витоша планина, бе проведен семинар на тема „Възможности за развитие на специализираните предприятия на хора с увреждания“. Мероприятието е осъществено по проект „Социална промяна за активност и младежко развитие” на Национална асоциация на хората с придобити увреждания и Българска асоциация за рекреация и туризъм, съфинансиран по Програма на Столична община.

На събитието присъстваха 30 човека с различни по вид и степен увреждания, които се запознаха с възможностите, предоставяни от държавата на работодатели с увреждания, за оптимизация на техния бизнес.

Основните идея, провокирала подготовката и реализирането на мероприятието ни, бе насърчаване на икономическата активност, и кариерното развитие на младите хора с увреждания, чрез повишаване на капацитета и пригодността на икономически реализирани хора с увреждания да се развиват на трудовия пазар, чрез оптимизация на собствения си бизнес.

За всеки от участниците бе осигурен комплект от брандирани и окомплектовани обучителни материали за семинар – папка, химикал, бадж, блок-листове, флаш памет с електронни материали за трудова заетост, образци, примерни формуляри, необходими за работа по време на семинара, както и за последващо ползване.

Участниците в семинара попълниха анонимна анкета, което даде възможност на организацията да изследва характера
на препятствията пред човек с увреждане в процеса на развитие на соцствения му бизнес.
Всички присъстващи на семинара получиха поименна грамота за участие.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: