Участие в семинар в с. Кранево

В периода 16-22.05.2019 г. в с. Кранево представители на БАРТ взеха участие в Международен семинар организиран от НАХПУ. В мероприятието взеха участие организации от България, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина

Основната цел на семинара бе насърчаване на организациите за изграждане на устойчиви Международни мрежи, разработване на интернационални проекти, както и споделяне на ноу-хау и добри практики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: