Променят текстове в Наредбата за медицинската експертиза

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

Резултатите от анализа доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване или увреждане.

Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) – 10 ревизия.

Целта на промените е да се постигне съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност, степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при които са налице две или повече увреждания.

Вписването на МКБ кода на заболяванията и на съпътстващите увреждания ще гарантира значително по-голяма прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК.

С цел гарантиране правата на хората с увреждания, попадащи в групата на освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, се регламентира тяхното право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: