Манолова иска публичен и прозрачен Съвет за наблюдение на и за хората с уврежданията

Националният омбудсман Мая Манолова официално представи новия Съвет за наблюдение на и за хората с уврежданията.

Съветът е мониторингов орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания, обясни Манолова.

По ЗХУ мониторинговият орган се състои от 9 членове – двама представители, определени от омбудсмана на Република България – Мая Манолова и Диана Ковачева, двама представители, определени от председателя на Комисията за защита от дискриминация – Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов, един представител на академичната общност, определен от Българската академия на науките – Стоян Ставру, както и четирима представители на организациите на и за хората с увреждания, определени от тях.

Общо 34 организации подадоха документи и номинираха 11 кандидати за членове. Специално създадена от омбудсмана Комисия, преброи на публично заседание гласовете, като най-голяма подкрепа получиха Васил Долапчиев, Весела Одажиева, Ива Поповска и Илиана Малинова.

Мандатът на съвета е 4-годишен. Трябва да бъде определен заместник-председател, който да бъде член от гражданската квота на неправителствените организации. Трябва да се изготви правилник за работата на съвета. Предстои да се обсъди и приеме годишна програма за органа на управление.

Един от основните приоритети освен пълната ми отдаденост към правата на хората с увреждания, публичността и прозрачността, ще заложа на доброто сътрудничество с хората с увреждания, с институциите, които се грижат за тях, неправителствените и граждански организации, увери националният защитник.

Омбудсманът подчерта, че ще държи на публичността и прозрачността в работата на Съвета за наблюдение. Съветът няма да бъде привилегия за определени лица от неправителствените организации, които ще бъдат представени в него, включително и за експертите от екипа на националния защитник.

„Ще държа за това всеки един, за който обсъжданата тема е важна и е приел като своя каузата на хората с увреждания, да бъдат реализирани в пълен обем неговите права, да се чувства част от този екип, или поне докато аз съм председател на органа за наблюдение“, акцентира Манолова.

Националният омбудсман иска да се обърне внимание и на четири теми, свързани с хората с увреждания, които преобладават в жалбите от началото на месеца. Сред тях са проблеми свързани с личната помощ, проблеми, свързани с хората с увреждания, които не попадат в обхвата на личната помощ, проблеми, свързани с месечната финансова подкрепа и тема свързана с медицинската експертиза. Манолова настоява да бъдат преразгледани сроковете за влизане на новите правила в медицинската експертиза.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: