Редовно заседание на Националният съвет за хората с увреждания

Днес, 07.08.2019 г. на редовното си заседание Националният съвет за хората с увреждания обсъди и прие:

  1. Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
  2. Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.
  3. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
  4. В точка разни бе поставен въпроса за невъможонстта, родителите отглеждащи деца с трайни увреждания да се пенсионират.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: