Министър Петков откри два нови центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в Долна Баня

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков откри два нови центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора и пълнолетни лица с деменция в град Долна Баня.  Той поздрави кмета на общината Владимир Джамбазов и неговия екип за  дългогодишните усилията за развитието и предоставянето на качествени социални услуги в общността. В новооткритите центрове подслон ще намерят общо 30 потребители, за които ще се грижи екип от  професионалисти, предоставяйки най-добрите грижи и подкрепа. С откриването им предлаганите услуги в общината вече са 9, а от тях се ползват близо 200 потребители. 

Долна Баня е сравнително малка община, но тя има една изключително добре развита мрежа от услуги. Министерството на труда и социалната политика приветства всяка инициатива, която подпомага социалната интеграция на деца и пълнолетни лица от уязвимите групи и им дава възможност за самостоятелен живот и по-добро бъдеще, каза министър Петков. 

По време на приветствието си той посочи, че по Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа до 2021 г. е предвидено да се разкрият общо 100 нови социални услуги за 2 140 потребители.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: