Стартира кандидатстването по схемата 60/40

От 1 април 2020г. започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването.

Те са от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“.

Заетите в тях са 289 000 души. От сряда по приетото от Министерския съвет Постановление нужда от подкрепа ще могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, както и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Кандидатстващите работодатели от тази група ще трябва да докажат, че през март 2020 г. имат с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.  Според министъра на труда и социалната политика Деница Сачева е допустимо работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение. 

 „Мярката 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците. Направили сме процедурата за кандидатстване максимално бърза – по електронен път през бюрата по труда. Опростената процедура не означава, че няма да има ефективен контрол. Той ще се осъществява чрез Главната инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП), посочи тя и допълни, че проверки ще бъдат извършвани през цялата година. Тези, които си позволят злоупотреба, ще бъдат санкционирани и ще трябва да възвърнат сумата. Министърът подчерта, че на страницата на Националния осигурителен институт ще бъде създаден публичен регистър на компаниите, които са получили средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d блогъра харесват това: