Проект “ Социално включване на младежи със зрителни увреждания чрез спорт и туризъм“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична Община.

Представители на БАРТ със зрителни увреждания ще вземат участие в проектна фондация Хоризонти финансиран от Столична община с програмен приоритет втора стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. Проекта е на стойност 2800 лв. с времетраене два дни и ще се проведе в периода от края на месец юли, до края на месец август 2020г.в полите на планина Витоша.

Ще се проведат следните мероприятия:

  1. Туристически преход до манастир „ Св. Богородица Витоша“
  2. Семинар на открито на тема: „ Адаптирани и специализирани спортове за хора със зрителни увреждания“
  3. Спортни игри: Визибол за младежи
  4. Информационна лекция на открито с правила за безопасен престой в планината.

Екипът на фондация хоризонти, вземайки под внимание факта, че тази социална група е с намалена физическа активност и с ограничени възможности за спорт и туризъм, в последните няколко години непрекъснато търси възможности за мотивиране и активизиране на целевата група с цел достигане до по-добри здравни и социални нива. Липсата на физическа активност и спорт е в основата на проблема с обездвижването и наднорменото тегло.

Целите на проекта са:

  1. Превенция на здравето и социалното изключване чрез спорт и туризъм за младежи със зрителни увреждания;
  2. Повишаване на здравната култура и физическата активност на младежи със зрителни увреждания;
  3. Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез създаване на условия за съвместен спорт и туризъм.

Фондация „Хоризонти” работи изцяло в посока за социалната интеграция и адаптация на хората със зрителни увреждания. Физическата активност и спорта са алтернатива за постигане на резултати в посока пълноценно социално включване и преодоляване на изолацията на тази социална група. Втора стратегическа цел на програмата, както и избрания от екипа ни приоритет напълно съответстват на неотложните нужди на целевата ни група, а именно повишаване двигателната активност чрез организиране на спортни и туристически мероприятия, което да създаде условия за повишаване мотивацията за участие и спортния дух на незрящите младежи.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: