ТРЪГВА Е-СИСТЕМАТА ЗА ТЕЛК

Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от лекари направления за медицинска експертиза, съобщиха от БЛС.

До броени дни тръгва чаканата от години е-система за контрол на ТЕЛК. Тя трябваше да заработи отдавна, но се оказа, че има нужда от доработка на проекта. Така системата ще заработи на 15 октомври и ще обхваща цялостния процес по освидетелстване на медицинската експертиза, съобщиха от Бългатския лекарски съюз (БЛС).

Това означава, че след тази дата всички направления за ТЕЛК ще бъдат въвеждани и управлявани през Информационна база данни (ИБД).

Системата беше създадена по проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на МЗ. Тя ще поддържа електронен профил на всички хора, които са били или са обект на медицинската експертиза.

Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от лекари направления за ТЕЛК. Заявленията за освидетелстване и преосвидетелстване ще могат да се подава електронно чрез КЕП (квалифициран електронен подпис).

Различните уведомления между също ще се изпращат електронно, а в реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си ТУК. 

Освен това на гражданите е осигурена възможноста за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК.

За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до Агенцията за хората с увреждания, НЦОЗА, НОИ, АСП, а когато е необходимо и до работодател.

Чрез системата институциите ще генерират различни справки – на база които да правят последващи анализи.

Това важи и за документите, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза. В случай, че хората с увреждания не открият в профила си актуализирани данни, може да подадат заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през Информационна система за контрол на медицинската експертиза.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: