Зам.-министър Русинова: Над 2 млрд. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към пазара на труда


Над 2 млрд. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще бъдат насочени към пазара на труда, като основната част от средствата ще се използват за инвестиции в знанията и уменията на работещите. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на виртуална пресконференция на тема „Професионалното обучение в България – какво се търси, какво се предлага и как да се гарантира качеството“, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Мерките в следващите седем години ще целят стимулиране на ученето през целия живот, развитие на дигиталните умения, придобиването на квалификация и преквалификация и професионалната мобилност. „Темата за инвестиции в знания, умения и пригодност на работната сила винаги е била основен приоритет за нас, за да може предизвикателствата на пазара на труда да бъдат посрещнати“, коментира Русинова. 

Зам.-министърът подчерта необходимостта от разработване на Национална програма за дигитални компетентности, за да може тези компетентности да бъдат съобразени с изискванията на всяка професия. Според нея всички работещи в сферата на професионалното образование – работодатели, синдикати, университети, МОН и МТСП, заедно трябва да помислят за реформиране на системата, така че тя да бъде по-гъвкава и да помага на всеки служител бързо да промени естеството на работата си или работното си място. Със създаването на Единен сертификационен център ще се гарантира качеството на професионалните обучения, а целта е сертификатите да се признават от всяка организация и работодател. Обезпечаването на платформата за висококачествени обучения е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, който ще бъде реализиран в следващите три години.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: