Трансгранична мрежа за достъпен туризъм

Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, в партньорство със Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания”, Хасково и Асоциация на хората с увреждания, клон Киркларели – Република Турция спечели проект „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020.

На 24 август 2020 г. бе подписан договор № РД-02-29-126 от водещата организация на проекта Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания”.

Целта на проекта е подпомагане развитието на устойчив туризъм чрез общи трансгранични инициативи, укрепване трансграничното сътрудничество в областта на туризма чрез по-добро планиране и справяне с нуждите на хората с увреждания, както и прилагане на последователен набор от дейности за намаляване на бариерите и предоставяне на възможност на хората със специфични нужди да посетят различни туристически дестинации.

Сред специфичните цели на проекта са: създаването на мрежа за сътрудничество в областта на достъпния туризъм; придобиване умения и знания сред доставчиците на туристически услуги за правилен подход в работата си с хора със специални нужди; насърчаване на нови туристически услуги и продукти чрез леснодостъпни канали по гъвкав, адаптивен и по-привлекателен начин.

Проектът е на стойност 91 667 евро, с продължителност 15 месеца.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: