ПРИЕТИ СА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

С новите текстове се прецизира контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето. Регламентира се редът за ползване на заместваща грижа в определени случаи. Прецизират се и разпоредбите относно финансовите помощи и се актуализират техните размери. Намалява се и административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ.

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Измененията основно са свързани с привеждане на неговите разпоредби в съответствие най-вече със Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги и Семейния кодекс.

С новите текстове се прецизира контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето. Регламентира се редът за ползване на заместваща грижа в определени случаи. Прецизират се и разпоредбите относно финансовите помощи и се актуализират техните размери. Намалява се и административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: