Програми за хора с увреждания, техни организации и работодатели през 2021 г.

Хората с увреждания, които имат идея за развитие на самостоятелен бизнес, могат да получат подпомагане със сума до 20 хиляди лева. Срокът за подаване на документите е до 25 февруари

Обикновено всяка година правим и втори тур на тази програма, обясни пред БНР изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Неуспелите да се класират на първия тур, могат да кандидатстват за втория.

Когато дадено предложение не набира необходимия брой точки, за да бъде подкрепено, оценяващите дават и препоръки какво да се подобри. Консултации се правят и на място в агенцията, уточни Коралски.

Има изрично изискване дейността, за която се иска финансирането, да може да я извършва самият човек с увреждане, а не някой друг.

„Човекът трябва да е с увреждане над 50%, тоест трайно увреждане. Би следвало да подготви своя бизнес план, както са изискванията на методиката“, посочи Мично Коралски.

До 15 април работодателите могат да осигурят работни места за хора с увреждания. По тази програма интересът непрекъснато нараства, заяви Коралски. Затова и работодателските организации са подробно информирани за условията по нея.

По тази програма работодателите, назначаващи хора с увреждания по квотния принцип, предвиден в законодателството, получават средства за осигуряване на достъп до работното място, за създаване на работно място, за адаптиране на работно място, включително за квалификация на наетия работник, ако такава е необходима.

До 19 март специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват за технологично обзавеждане и подобряване на оборудването.

„Тези контрагенти получават до 80 хиляди лева субсидия, за да повишат своите икономически показатели. Тъй като това е една от най-старите ни програми, там интересът е много голям. Това помага на специализираните предприятия и кооперации да повишават своята конкурентноспособност“, изтъкна Минчо Коралски. 

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: