Увеличават старите пенсии автоматично

Нови правила за хората, които са запазили парите си в частен фонд

Ще ги намаляват само с 10%, вместо с досегашните 20 на сто

Промяната е в сила от 1 септември

Отпуснатите вече пенсии на хора, които са запазили парите си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), ще бъдат увеличени служебно, считано от 1 септември 2021 г. Това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети от парламента и вече са обнародвани в “Държавен вестник”.

Хиляди хора ще получат по-високи пенсии, защото от 1 септември влезе в сила нова методика за определяне на държавните пенсии за тези, които са осигурени и в частен УПФ. Държавните пенсии вече се намаляват с около 10%, при положение че до 31 август се намаляваха с близо 20%. В момента НОИ изплаща общо 172 226 такива пенсии, които са отпуснати до края на август. Като става въпрос основно за хора с увреждания и военни, които имат право на ранно пенсиониране.

Първоначално хората, които са запазили парите си в УПФ, трябваше да подадат заявление в НОИ, за да бъдат преизчислени пенсиите им според новите правила. С последните промени в Кодекса за социално осигуряване обаче това ще стане служебно. Целта е да не се налага хиляди хора да се редят на опашка пред гишетата на НОИ. Приетите от депутатите текстове предвиждат, че увеличението ще влезе в сила, считано от 1 септември. Но кога точно по-високите пенсии ще бъдат дадени на хората зависи от това колко бързо експертите в НОИ ще могат да направят изчисленията.

Пенсиите на много хора обаче няма да бъдат увеличени след прилагането на новите правила за определянето им. Причината за това е, че те реално получават пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия. А като се приложи формулата за определяне на пенсията им те би трябвало да взимат сума, по-малка от минималната. Сега, с прилагане на новите правила за изчисление на пенсиите, ако сумата, която трябва да бъде дадена на определен човек отново е под минималния праг, той ще продължи да получава съответната минимална пенсия.

Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или близо 70% от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер са 1503, или малко под 10%.

Covid-19

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: