TC “EXTREMISM EMENDATION”

След по-малко от един месец БАРТ ще участва чрез свои представители с трайни увреждания в обучителен курс по програма “Еразъм+”, наречено “EXTREmism EMEndation” в Магента и Абиатеграсо, близо до Милано, Италия.

Чрез този 7-дневен курс на обучение 24 младежки работници от Италия, Франция, Испания, Турция, Полша, Хърватия, България и Румъния ще обсъдят явленията на екстремизма в Еропейския съюз, които в днешно време заплашват демокрацията.

Предвид последните актове на екстремизъм и тероризъм в ЕС, ние вярваме, че е изключително важно да съберем активни младежи, младежки работници и активисти, за да обсъдим екстремистки явления, които днес заплашват сигурността и мира в Европа. Проектът “EXTREmism EMEndation” има за цел да насърчи активното участие на младите хора в превенцията на екстремистки явления и да намери начини за борба с тях чрез младежка работа и неформално образование.

Но как се появяват тези екстремистки движения в Европа? Финансовата криза, безработицата, нарушенията на правата на конкретни социални групи, тероризмът и тормозът създадоха най-добрата среда за екстремизъм сред младите хора. Преодоляването на настоящото състояние изисква активното участие на хетерогенна група от ключови участници. Европейската комисия в последното си съобщение, озаглавено “Предотвратяване на радикализацията срещу тероризма и насиствения екстремизм”, отново потвърди, че анажирането и обучаването на лица като младежки лидери са ключът към ефективната превенция. Според последното проучване, проведено от мрежата за радикализиране на осведомеността, ролята на младежките лидери е от решаващо значение: “Младежките работници могат да осигурят на младите хора необходимите житейски умения и ценности за правата на човека, да допринесат за положителното развитие на идентичността, идеологии и да гарантира тяхното лично благополучие “.

Този проект има за основна цел да адресира темата за радикализацията на младите хора, като предложи курсове за обучение за разбиране на явлението, стратегиите и методите за превенция, които да бъдат използвани, както и чрез насърчаване на сътрудничеството между ключовите участници.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: